Pilote, czyli pies na podstawie którego opracowano pierwszy standard rasy. Rycina z roku 1894….106 lat później – Banditt von der Leidbrucke.