barbet Powrót do przeszłości...Pilote, czyli pies na podstawie którego opracowano pierwszy standard rasy. Rycina z roku 1894….106 lat później – Banditt von der Leidbrucke. barbet Powrót do przeszłości...